Prislista

Prislista Företagshälsovård

Stor medicinsk hälsokontroll med provtagning och läkarbesök (stor hälsokontroll)
3.000 kr
Medicinsk hälsokontroll hos sköterska (liten hälsokontroll)
1.300 kr
Medicinsk hälso- och kostrådgivning hos sjuksköterska, första besöket
1.300 kr
Läkarbesök
1.400 kr
Besök på företaget av läkare och/eller sjuksköterska enl ök Timkostnad för läkare, vid speciella uppdrag
1.400 kr
Sjukgymnast, pris per timme
1.200 kr
Psykoterapeut, vid t ex krisstödsgrupp, pris per timme
1.500 kr
Psykolog / Leg Psykoterapeut, pris per timme
1.300 kr
Recept utan läkarbesök. Faktureringsavgift tillkommer
250 kr
Återuppringning vid sjukanmälan
450 kr
Provtagningsavgift sköterska, för prover ordinerade av läkare
300 kr
Provtagningsavgift sköterska, för prover som ej ordinerats av läkare
450 kr

Intyg och friskvård (moms 25% tillkommer)

För vissa intyg kan provtagningskostnad och kostnad för vaccination tillkomma
Läkarintyg för körkort
1.400 kr
Läkarintyg vid nattarbete
1.750 kr
Läkarintyg vid arbete med härdplaster
2.260 kr
Läkarintyg vid arbete med bly eller kadmium
2.740 kr
Läkarintyg för nytecknande av livförsäkring mm, inklusive provtagning
2.000 kr
Högklassig företagshälsovård