Vi säkrar arbetsplatser
och produktionsmiljöer

Tryggt - Snabbt - Tillförlitligt

Vi säkrar arbetsplatser
och produktionsmiljöer

Tryggt - Snabbt - Tillförlitligt

Företagshälsovård Stockholm

Välkommen till en smidig, trygg och effektiv företagshälsovård i Stockholm.

Ett fungerande företag består av friska och motiverade anställda. Teckna ett avtal för företagshälsovård så får du hjälp av erfarna läkare och sköterskor. För oss är friskvård och förebyggande hälsoarbete den bästa vägen till god hälsa, både i yrkesliv och vardag.

Ett avtal med vår företagshälsa med regelbundna hälsokontroller, möjlighet till rådgivning om kost och psykologsamtal ger dina medarbetare en fantastisk möjlighet att förbättra hälsa och välmående.

En privatläkarmottagning med fullt fokus på din hälsa

Välkommen till en privatläkarmottagning som erbjuder företagshälsa, provtagning, vanliga hälsokontroll med mera. Här får du den läkarhjälp du behöver. Vi utreder dina hälsoproblem och medicinerar vid behov. Om det krävs en specialist på ett annat område så kan vi skickar vi remiss till nästa instans. Vi utfärdar även de flesta intyg som körkortsintyg och sjöfolksintyg. Dessa intyg kan du läsa mer om nedan.

Hälsokontroll företag

En viktig del i företagshälsan är regelbundna hälsokontroller. På vår privatläkarmottagning får du möta en av våra sjuksköterskor som går igenom levnadsvanor och upplevd hälsa med dig. Här tar vi upp många aspekter av hälsan – stress, kost, motion, konsumtion av alkohol och annat som kan vara väsentligt i sammanhanget. Allt för att få en bra överblick över det allmänna hälsoläget.

Vår företagshälsa gör även en grundläggande undersökning av kroppen med bland annat mätning. vägning och kontroll av blodtryck.

Provtagning Stockholm

Vi genomför även provtagningar på patienten. Först och främst handlar det om de vanligaste blodproverna, men vi kan även komplettera med med omfattande blod- och urinprover. Merparten av våra provtagningar utförs av undersköterskor. Med hjälp av dessa provtagningar får patienten en chans att se över dina värden och få provsvar med kommentarer från en läkare. Varje medarbetare får värdefull information om deras värden visar på om de ligger i någon riskzon eller lider av brist på något viktigt ämne. Med dessa resultat blir det enklare att lägga upp en hälsoplan.

Testresultaten är bara tillgängliga för personer provet är taget på. viktigt med tanke på integritet och trygghet. Tydlig information om vad som händer i kroppen uppskattas av de flesta – unna dina medarbetare detta!

Körkortsintyg

Välkommen till vår körkortsmottagning! Vi utfärdar olika typer av körkortsintyg som motsvarar Transportstyrelsens krav. Det handlar om läkarintyg för körkort samt högre behörighet som C, CE, tung lastbil, släp, taxi och buss D, DE. Dessutom kan vi utfärda körkortsintyg som gäller vid förnyelse inför ny ansökan om körkortstillstånd om körkortet har dragits in.

När du besöker oss är för körkortsintyg är det mycket viktigt att du tar med dina papper från Transportstyrelsen. Där ser du vilka prover du ska ta och när intyget ska skickas in. Har du någon form av synnedsättning så måste du ha ett intyg från optiker som du har med till vår körkortsmottagning.

Tjänstbar intyg

Vissa arbeten och arbetsuppgifter kräver ett så kallat tjänstbarhetsintyg . Detta innebär att arbetsgivare bara kan sysselsätta medarbetare och inhyrd personal med giltigt tjänstbarhetsintyg för det aktuella arbetet. Chefer ska kunna visa upp giltigt tjänstbarhetsintyg vid en eventuell inspektion av Arbetsmiljöverket eller Strålsäkerhetsmyndigheten. Ämnen man arbetar med som kräver tjänstbarhetsintyg är bland annat kadmium, bly och kvicksilver. Vår företagshälsa utför de blodprov som ligger till grunden till tjänstbarhetsintyg.

Sjöfolksintyg

På vår privatläkarmottagning utfärdar vi även sjöfolksintyg, något som enligt internationella regelverk krävs av personer som arbetar till sjöss. En sjöman som mönstrar på måste alltid ha ett giltigt läkarintyg. Vi utför en undersökning som ska klargöra att personen inte har någon sjukdom eller annat kroppsligt hinder som skulle kunna innebära fara för personen själv eller någon annan ombord. Bedömningen för sjöfartsintyg gör vi mot bakgrund av en hälsodeklaration, allmän undersökning samt syn- och hörselkontroll. De medicinska kraven varierar dock beroende på vilket fartområde och vilken befattning personen ska tjänstgöra i.

företagshälsovård stockholm

Covidtester

Vi erbjuder snabbtest för COVID19 till företag, organisationer och produktioner i hela Stockholm och Mälardalen. Genom att regelbundet testa era anställda för COVID19 säkerställer ni att er arbetsplats är säker och minimerar risken för utbrott av smitta.

Vi kommer till er arbetsplats och genomför ett så kallat point-of-care, eller patientnära, test, vilket innebär att vi har med oss den utrustning som krävs och genomför testningen där era anställda befinner sig. Testerna ger ett pålitligt resultat redan efter 15 minuter. Vi har legitimerad, professionell och erfaren medicinsk personal som garanterar att testningen utförs korrekt. Majoriteten av våra provtagningar utförs av undersköterskor.

Varmt välkommen att kontakta oss idag om du har några frågor eller vill boka tid för företagshälsovård i Stockholm.

Vikten av en smittfri arbetsplats

En hel del företag och organisationer har under pandemin tvingats stänga hela eller delar av sin verksamhet, för att i så stor utsträckning som möjligt låta de anställda jobba hemifrån. Medan detta fungerat utmärkt i vissa verksamheter har det varit långt ifrån optimalt för andra. Därför är det positivt för många företag att smittan nu långsamt börjar visa tecken på att avta, och allt fler välkomnar nu sina anställda tillbaka till kontoret åtminstone några dagar i veckan.

Men även nu när vaccineringen av den arbetsföra befolkningen kommit igång på allvar och det finns hopp om att smittotalen och antal intensivvårdade kommer att fortsätta sjunka kommer COVID19 att finnas kvar, och att kunna säkerställa en smittfri arbetsplats kommer att vara en absolut nödvändighet under en lång tid framöver, eftersom det i slutändan handlar om att kunna garantera de anställdas säkerhet. Vår mobila företagshälsovård hjälper er med precis detta.

Hur fungerar antigentest?

Det finns två typer av tester för att upptäcka COVID19, PCR-test och antigentest. Antigentest är ett betydligt snabbare sätt att testa för virussjukdomar än ett PCR-test, eftersom det endast letar efter ett antigen - i detta fall ett protein - som är specifikt för COVID19, istället för att leta efter själva viruset eller rester av det som PCR-test gör.

Antigentest kräver visserligen högre virusnivåer än PCR-test för att ge utslag, men i gengäld behöver proverna inte analyseras i ett laboratorium utan ger ett resultat redan inom 15 minuter, vilket gör det utmärkt för testning på fältet, som på ett kontor eller i en produktionsmiljö som till exempel en filminspelning.

Det antigentest vi använder är CE-certifierat och får endast ges av utbildad sjukvårdspersonal. Det har en hög träffsäkerhet och är mycket tillförlitligt.

Säkra upp produktionen med screening

Vi är en mobil och flexibel företagshälsa som kan komma till er arbetsplats i Stockholm och runt om i hela Mälardalen, vare sig ni är på kontoret eller befinner er på olika platser olika dagar, som till exempel vid en filmproduktion. Vi testar all personal innan arbetsdagens början och ser till att arbetsplatsen blir säker och garanterat smittfri och att produktionen kan fortgå enligt plan.

Den här typen av regelbunden testning kallas för screening och rekommenderas av Folkhälsomyndigheten vid alla typer av verksamheter där det kan vara svårt att undvika kontakt mellan människor, som till exempel på en filminspelning. Vid screening är antigentester optimala eftersom de är enkla att ta, ger snabbt resultat men ändå har en hög tillförlitlighet.

Trygg och specialiserad företagshälsa i Stockholm och Mälardalen

Hos oss får ert företag trygg och effektiv hjälp med att säkra arbetsplatsen och välkomna tillbaka medarbetarna efter pandemin på ett ansvarsfullt sätt. Att ta hjälp av en företagshälsa med att testa för COVID19 är betydligt smidigare än att uppmana medarbetare att själva testa sig, något som ofta tar tid och i många fall inte ens blir av. Med regelbunden testning kan ni garantera att både medarbetare och kunder befinner sig i en säker, smittfri miljö.

Ta hjälp av en professionell företagshälsovård i Stockholm idag. Du når oss lätt via vårt smidiga kontaktformulär här på sidan. Välkommen!

Företagshälsovård för en säker arbetsplats