Tjänster

Våra tjänster

Välkommen till vår en privatläkarmottagning som alltid har patienten i fokus. Till oss kan du komma med de flesta medicinska besvär, och om det behövs så kan vi skicka remiss till en lämplig specialist.

Hos oss blir du alltid mottagen med värme av erfarna och kompetenta läkare och sjuksköterskor, oavsett om du besöker oss som privatpersoner eller i samband med företagshälsan.

Här är några av de tjänster vi kan erbjuda:

Hälsokontroll för företag

På vår företagshälsovård får du möta en sjuksköterska som gör en noggrann hälsokontroll. Du får gå igenom dina levnadsvanor och upplevs hälsa, Stress, kost, motion, alkoholkonsumtion är några av de aspekter som tas upp, Dessutom görs en grundläggande undersökning av kroppen där vi mäter. väger och kontrollerar blodtrycket.

Provtagning

Vi utför provtagningar, oftast utförd av en undersköterska, Vi kan dels genomföra ett traditionellt blodprov, men även komplettera med mer omfattande blod- och urinprover vid behov. Med hjälp av dessa tester får du chansen att se över dina värden och få kommentarer av en läkare. Vi hjälper dig att ta hand om din hälsa.

Vi utfärdar även ett flertal viktiga intyg för olika situationer i vardags- yrkesliv:

Körkortsintyg

På vår körkortsmottagning utfärdad vi alla de intyg som motsvarar Transportstyrelsens krav. Det handlar om intyg för körkort samt högre behörigheter som tung lastbil, taxi, buss med mera. Dessutom utfärdar vi intyg vid ansökan om nytt körkortstillstånd när körkorter har dragits in.

Tjänstbarhetsintyg

Vi utfärdar även tjänstbarhetsintyg för arbete med diverse olika farliga ämnen. Kadmium, bly och kvicksilver är några av de ämnen som man behöver ha intyg för att arbeta med vid inspektion av Arbetsmiljöverket eller Strålsäkerhetsmyndigheten. Vi utför de blodprov som ligger till grund för tjänstbarhetsintyget.

Sjöfolksintyg

Vi utfärdar även sjöfolksintyg enligt internationella regler. En sjöman som mönstrar på ett skepp måste alltid ha ett giltigt intyg, Vi undersöker personer för att säkerställa att vederbörande inte har någon sjukdom eller kroppsligt hinder som skulle kunna vara en fara ute på sjön. I undersökningen för sjöfolksintyg ingår hälsodeklaration, allmän undersökning samt syn- och hörselkontroll.

PCR-test och reseintyg

Vi utför PCR-test för COVID19 och utfärdar reseintyg som kan användas för att påvisa att du är frisk om du till exempel ska göra en resa i arbetet. PCR-test visar på förekomsten av arvsmassa från virus och kan upptäcka även små mängder av viruset, vilket gör det mycket tillförlitligt. Testet kan även visa om du har haft sjukdomen nyligen, däremot visar det inte om du har antikroppar.

Testet tas med hjälp av en pinne som via näsan förs till svalget. Du får inte uppvisa några symtom vid provtillfället. När testet är taget måste det analyseras, vilket kan ta upp till 48 timmar. Om du ska ut och resa och vill ha ett reseintyg som visar att du är fri från smitta är det därför viktigt att du tar testet i rätt tid. Kontakta oss så hjälper vi dig.

företagshälsovård stockholm

Antigentest

Antigentest är ett snabbtest för COVID19. Det letar efter protein från viruset istället för arvsmassa. Det gör att testet går betydligt snabbare att analysera än ett PCR-test - oftast har man ett resultat inom 15 minuter. Antigentest är således mycket lämpade för screening av arbetsplatser och produktionsmiljöer och rekommenderas därför av Folkhälsomyndigheten i detta syfte. Vår företagshälsovård erbjuder smidig antigentestning av medarbetare på plats för att säkerställa en säker och smittfri arbetsmiljö.

företagshälsovård stockholm

Antikroppstest

Ovanstående tester kan visa om du har en pågående infektion av viruset, men inte om du tidigare haft COVID19. För att ta reda på det behöver du göra ett antikroppstest, vilket görs genom ett blodprov. Det kan ta tid för immunförsvaret att utveckla antikroppar, så du kan testa dig för antikroppar tidigast 11 dagar efter att du varit sjuk. Hur lång tid det tar innan man får antikroppar och hur länge de skyddar mot viruset är inte helt kartlagt, och det varierar dessutom från person till person. Du kan därför inte vara säker på att du inte kan bli sjuk igen eller smitta andra även om du tidigare testat positivt för antikroppar.

Professionell och trygg företagshälsovård Stockholm